เขียนโดย Super User
ฮิต: 1332
 
 
 
  ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380216
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030037
รหัส Obec 6 หลัก :
  380216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองบัวทอง
ตำบล :
  บ่อรัง
อำเภอ :
  วิเชียรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67130
โทรศัพท์ :
  0892708944
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ธันวาคม 2521
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อบต.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:24:43 น.
)
หมวด: